วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2553

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 60 ที่พระนครอยุธยา

วันนี้นักเรียน ของโรงเรียนวัดมโนรม ร่วมประกวดแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 60 ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ดังนี้
วันที่ 27 ธันวาคม 2553
เข่งขันเพลงคุณธรรม ระดับประถมศึกษา  ได้แก่ ด.ญ.อรอนงค์  นาคบุตร  ด.ญ.ศิรปประภา หงส์โม่ ด.ญ.อัมพร แซ่จ๋าว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ผู้ดูแล ครูวราภรณ์ นาบำรุง
แข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง ระดับประถมศึกษา ด.ช.อภินันท์  ชุชิกุล และ ด.ญ.ธัญชนก  แก้วแตง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้ดูแลนักเรียน นายลิ้ม สนทอง
วาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  กราฟฟิค โปรแกรม Paint กลุ่มเด็กพิเศษ ด.ช.ณภัทร เจริญยศ ม.1 ด.ช.จีรศักดิ์  ศรสำแดง ป.3 ผู้ดูแลนักเรียน ครูอโนทัย สงวนวงษ์  ครูสมพิศ ชินวงศ์
วันที่ 28 ธันวาคม 2553
การแข่งขันคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน  กลุ่มเด็กพิเศษ ด.ช.กฤษฎิ์  อาจรอด และด.ช.ชนะชล ป้องแก้ว ป.3  ผู้ดูแลนักเรียน ครูอโนทัย สงวนวงษ์  ครูสมพิศ ชินวงศ์
วันที่ 29 ธันวาคม 2553
แข่งขันอ่านออกเสียง กลุ่มเด็กพิเศษ  ด.ช.อภิญญา สระทอง ม.1 ผู้ดูแลนักเรียน ครูอโนทัย สงวนวงษ์
อันที่จริงวันนี้เคยตั้งใจ จะพาคณะครูไปศึกษาดูงาน เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ จากนิทรรศการต่าง ๆ ในงาน ซึ่งคงได้ประโยชน์ไม่น้อย  แต่ด้วยในภาคเรียนนี้มีการหยุดเรียนยาวต่อเนื่องกันหลายครั้ง จนมีความรู้สึกว่ามีวันหยุดที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนมาก  จึงตัดสินใจไม่ทำโครงการพาครูไปเที่ยวชมนิทรรศการ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออกที่อยุธยาครั้งนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น