วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ข้อคิดสำหรับการทำงานร่วมกันในองค์กร

เมื่อวันที่ 28  กันยายน  2554  ได้ฟังการบรรยาย เรื่อง ของเสอเพลอโมเดล ที่เป็นนวัตกรรมการบริหารที่แสดงถึง การมีส่วนร่วมพัฒนาโรงเรียนดีประจำตำบล รูปแบบหนึ่ง ที่ประสบความาสำเร็จในการพัฒนาโรงเรียน   มีส่วนหนึ่งที่ประทับใจ คือ ข้อคิดที่นำมาฝาก ที่อยู่ท้ายการบรรยายครั้งนี้ ถ้าท่านทั้งหลายเป็นนักพัฒนาที่กำลังต้องการเปลี่ยงแปลงองกรค์ และต้องทำงานกับคนหมู่มาก ข้อความนี้ ใช่ได้เลย

ถ้าคิดได้ .......  ให้ช่วยคิด........ ถ้าคิดไม่ได้ ........ ให้ช่วยทำ............ ถ้าทำไม่ได้ ............... ให้ความร่วมมือ........ ถ้าร่วมมือไม่ได้............. ให้กำลังใจ............. แม้ให้กำลังใจก็ไม่ได้...............ให้สงบนิ่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น