วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2555

ถึงเวลารวมพลแล้ว พี่น้องชาวมโนรม

สวัสดีครับเพื่อนครูพี่น้องมโนรมที่เคารพรักทุกท่านพบกันวันนี้เป็นเวลา ๑๕ วันพอดี ที่ทุกท่านคงจะได้มีโอกาสพักผ่อน และใช้ชีวิตความเป็นส่วนตัว กับครอบครัว ญาติพี่น้อง ซึ่งประมาณดูว่าน่าจะเพียงพอสำหรับการ เพิ่มพลัง ที่จะปฏิบัติภารกิจที่ยิ่งใหญ่ ในหน้าที่ของเราทุกคนต่อไป
ว่ากันเรื่องงานเลยนะครับ ความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับพวกเราทุกคนมีดังนี้ครับ
๑. การพัฒนาครูระบบ UTQ Online เรื่องนี้ทุกท่านต้องเข้าไปลงทะเบียน ให้เรียบร้อยภายในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ ที่ http://www.utqonline.in.th/  หวังว่าเพื่อนครูทุกท่านคงไม่ตกข่าวนะครับ
๒. เนื่องด้วยระบบ สำนักงานอีเล็คโทรนิค (E-Office) ของสพป.ชบ.๓ ใช้การไม่ได้ สพป.ชบ.๓ จึงแจ้งเรื่องราชการต่าง ๆ ทางหน้าแนกของเว็บไซด์ สพป.ชบ. ๓ เพราะฉะนั้นจึงขอให้ทุกท่านติดตามข่าวและเรื่องราชการที่ส่งถึงโรงเรียน ที่ http://www.chon3.org/ 
๓. การประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ของโรงเรียนซึ่งยกยอดงานคงเหลือ(ไม่ใช่เงินคงเหลือ)  มาปฏิบัติงานในวันที่ ๒๓- ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ ยังคงยืนยันกำหนดการเดิมไม่เปลี่ยนแปลง เพื่อสำรวจความพร้อมของทุกท่าน จึงขอเชิญประชุมในวันที่ ๒๓ เมษายนนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมน้อมศิลป์
๔. ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ ผมได้เชิญ ศน.ศรีไพร วรสุข ศน.สพป.ชบ.๓ มาทบทวนเรื่องการประเมินคุณภาพฯ รอบ ๓
๕.มีเรื่องหนึ่งที่ผิดนัดกับทุกท่าน คือ การมอบหมายผู้รับผิดชอบมาตรฐานการประเมินของ สมศ. เอาเป็นว่าเรื่องนี้เราจะร่วมพิจารณาให้เหมาะ ๆ กับทุกคนในที่ประชุม แต่ทุกคนต้องศึกษากรอบ มาตรฐานการประเมินฯ ไว้พอสมควร จะได้พูดจาภาษาประเมินได้รู้เรื่อง และพิจารณษได้อย่างรวดเร็ว
หวังว่าทุกท่านคงพร้อมที่จะเริ่มงานในปีการศึกษาใหม่ในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕ นี้ นะครับ
ท้ายนี้ไม่มีโอกาสได้พบกับทุกท่านในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จึงถือโอาสนี้อำนวยพรมายังทุกท่าน ให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงทั้งกายและใจ มีครอบครัวที่สมบูรณ์พร้อม และมีพลังปััญญาและความคิดที่สร้างสรรค์ อันจะส่งผลต่อท่านเอง ครอบครัว หน้าที่การงานต่อไป สวัสดีครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น