วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2556

การประชุมผู้ปกครอง 2/2555


  บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ  โรงเรียนวัดมโนรม
ที่       พิเศษ/2556      วันที่  18   เดือน มกราคม  พ.ศ. 2556
เรื่อง  การประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
..............................................................................................................................................................................................
 
เรียน  คุณครูทุกท่าน          

                    ด้วยในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในวันที่ 19 มกราคม 2556 จึงขอแจ้งแนวปฏิบัติของครูทุกคนในวันประชุมดังนี้

1.       การแต่งกายสุภาพ เหมือนวันปฏิบัติราชการปกติ

2.       ในการประชุมใหญ่ในอาคารอเนกประสงค์ให้ครูทุกท่านเข้าห้องประชุมใหญ่ และนั่งในบริเวณแถวหน้าของห้องประชุม เพื่อแนะนำให้ผู้ปกครองรู้จัก

3.       การจ่ายเงินขอให้จ่ายให้เฉพาะนักเรียนที่มีผู้ปกครองมารับเท่านั้น

4.       การประชุมในห้องเรียนให้ปฏิบัติตามนโยบายที่ให้ไว้อย่างเคร่งครัด และการบันทึกการประชุม พร้อมถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานให้เรียบร้อย

5.       ติดตามแบบสอบถาม และเอกสารต่าง ๆ ให้เรียบร้อย

6.       คณะกรรมการแท็บเล็ตให้เข้าร่วมประชุมพร้อมผู้ปกครองนักเรียน ป.1 ทุกคน

7.       ปฏิบัติต่อผู้ปกครองด้วยความสุภาพ แนะนำ ให้คำปรึกษาด้วยกัลยาณมิตร

          จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือปฏิบัติต่อไป

              นายมงคล  สุวรรณกล่อม           

                                                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมโนรม

 

 

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ3 มีนาคม 2556 17:39

    ขอโทษที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นตรงนี้
    ฉันเป็นผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนนี้ อยากให้ท่านดูเรื่องงานที่ครูให้นักเรียนมัธยมทำว่าเหมาะสมหรือไม่ ไม่อยากให้ครูเกลียดลูกดิฉัน ให้ท่องงานแต่ไม่มีเวลาให้ท่อง สงสารลูกมาก ลูกฉันเครียดมาก ผอ.ช่วยดูให้หน่อย

    ตอบลบ