วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556

คุยกับครู: จุดประสงค์ในการจัดทำห้องกลุ่มสาระ

คุยกับครู: จุดประสงค์ในการจัดทำห้องกลุ่มสาระ: เรียนเพื่อนครูทุกท่าน ช่วงนี้มีการปรับเปลี่ยนห้องเรียน และห้องปฏิบัติการอื่น ๆ เพื่อให้ใช้ห้องเรียนและห้องพิเศษต่าง ๆ  มีการใช้งานท...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น