วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2556

สรุปวาระสำคัญในการประชุมคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1


จากการประชุมกรรมการกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1   เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 ที่โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ มีวาระสำคัญที่ พอสรุปได้ดังนี้

เรื่องที่ 1 การจัดงานมหกรรมการศึกษาสู่สาธารณชน และการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2556 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

วันที่ 12 กันยายน 2556

          เวลา 09.00 น. พิธีเปิดงาน (ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์) มอบรางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี 2555 (ตึกวัชรามโภช)

ภาคบ่าย อาจใช้สถานที่แข่งขันกลุ่มสาระฯศิลปศึกษา

นิทรรศการ แสดงศักยภาพ ตามจุดเน้นดังนี้ (ใช้สถานที่สนามฟุตบอลสิรินธร)

โรงเรียนปฐมวัย                     โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ

โรงเรียนส่งเสริมอาชีพ               โรงเรียนบ้านทุ่งกราด

โรงเรียนพอเพียง                    โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต

โรงเรียนดีเด่นเทคโนโลยี             โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน

โรงเรียนอาเซียน                              โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่

โรงเรียนศูนย์ภาษาอังกฤษ          โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส

โรงเรียนเด็กพิเศษ                   โรงเรียนบ้านนาพร้าว

โรงเรียนดีประจำตำบล              โรงเรียนวัดมโนรม

โรงเรียนสุจริต                       โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์

โรงเรียนดีเด่นคณิตศาสตร์          โรงเรียนบ้านอำเภอ

โรงเรียนดีเด่นวิทยาศาสตร์          โรงเรียนบ้านสัตหีบ

เวทีแสดงศักยภาพนักเรียน(จัดวันเดียว)   อาจใช้สถานที่ตึกมงฟอร์ด   ส่วนโรงเรียนเอกชนแยกจัดอีกหนึ่งเวที สำนักงานเขตพื้นที่ ฯ จะส่งรายละเอียดให้โรงเรียนก่อน แล้วติดต่อโดยตรงที่    ศน.สุขสันต์,ศน.กรุณา,ศน.สายสุนีย์,ศน.สุทธิมาศ
          การสัมมนาทางวิชาการ

สำหรับ ผู้บริหารโรงเรียน  ที่ใช้ตึกอัสสัมชัญ เน้น ว.5 หรืออื่นๆ ที่น่าสนใจ

สำหรับ ครูผู้สอน   ใช้อาคารตึกโอเซ่ เน้นเรื่อง PBL ผู้ประสานงาน ศน.ประสพ ศน.เตือนใจ และ ศน.พัชรา

นิทรรศการของโรงเรียน จัดที่บริเวณ ลานข้างสนามสิรินธร จองได้ที่ฝ่ายสถานที่ ขนาดตามความพอใจ ผู้ประสานงาน ศน.อรพงษ์ ศน.ธนกร (ค่าเต้นอาจมีค่าใช้จ่าย) ติดต่อผู้ประสานงานโดยตรง ไม่ผ่านกลุ่ม

วันที่ 13 กันยายน 2556

          พิธีเปิดการแข่งขันทางวิชาการ (ดร.บัณฑิต ศรีพุทธางกูร เลขาฯสช.)    ที่ตึกวัชรสมโภช

การส่งรายการร่วมแข่งขัน  กรอกส่งทางเว็บไซด์ งานศิลปหัตถกรรม ตาม User name และ Password ที่กลุ่ม ศน.ส่งให้โรงเรียน ระหว่างวันที่ 6-13 สิงหาคม 2556

เจ้าภาพจัดการแข่งขันทางวิชาการประกอบด้วย

          สาระภาษาไทย ร.ร.บริษัทไทยกสิกร บ้านหนองเกตุน้อย ร.ร.เลิศปัญญา ศน.ศรีวิน

          สาระคณิตศาสตร์          โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่  โรงเรียนบ้านอำเภอ  โรงเรียนดาราสมุทร ศน.ษมาพร

          สาระวิทยาศาสตร์    โรงเรียนวัดมโนรม โรงเรียนบ้านขลอด โรงเรียนดาราสมุทร ศน.มุกดา ศน.สุทธิมาศ

          สาระสังคมศึกษา   โรงเรียนวัดโป่ง โรงเรียนบ้านเตาถ่าน โรงเรียนเซนต์ปอล ศน.ฉวีวรรณ ศน.ประสพ

          สาระสุขศึกษาพลศึกษา   โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว โรงเรียนพัทยาอรุโณทัย ศน.ธนกร

          สาระศิลปศึกษา โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน โรงเรียนวัดสุทธาวาส โรงเรียนักษรศึกษา โรงเรียนธัมมสิริ ศน.กรุณา

          สาระการงานฯ โรงเรียนบ้านทุ่งคา โรงเรียนบ้านบ่อวิน โรงเรียนตันตรารักษ์ ศน.เตือนใจ

          สาระเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน โรงเรียนบุญจิตวิทยา ศน.ธนกฤตย์ ศน.ภาวิตา

          สาระภาษาอังกฤษ โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส โรงเรียนบ้านสัตหีบโรงเรียนศรีสุวิช ศน.สายสุนีย์

          กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนบ้านเขาคันทรง โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย โรงเรียนสัตหีบ ศน.ศรีไพร

          ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ โรงเรียนดวงมณี ศน.พัชรา

          เด็กพิเศษเรียนร่วม โรงเรียนวัดนาพร้าว โรงเรียนวัดเขาบายศรี ศน.สุทธิมาศ ศน.มุกดา

วันที่ 14 กันยายน 2556

          ประกวดแข่งขันทางวิชาการ และปิดงาน

เรื่องที่ 2  โครงการอบรมพัฒนาด้านวินัย และมาตรฐานวิชาชีพ
          วันที่ 30 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมใหญ่เทศบาลนครแหลมฉบัง  งานนี้ให้ครูและบุคลากรทุกคนร่วมอบรมยกเว้นนักการภารโรงและพนักงานบริการ


เรื่องที่ 3 การแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1

          1.กำหนดให้มีการแข่งขันกีฬากีฬาในวันที่ 30 กันยายน – 4 ตุลาคม 2556 และแข่งขัน กรีฑา ในวันที่ 9-10 ตุลาคม 2556

          2. กำหนดให้จัดประชุมครูพลศึกษา ประชุมเพื่อปรึกษารายละเอียดการแข่งขัน ในวันที่ 20 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมน้อมศิลป์ โรงเรียนวัดมโนรม  เพื่อกำหนดประเภทกีฬาและกรีฑา และรายละเอียดการแข่งขันอื่น ๆ เช่นสนามกลางของกีฬาแต่ละประเภท  เป็นต้น

          วาระใดเรื่องใดที่เกี่ยวข้องกับงานของแต่ละท่านจะได้รับทราบและเตรียมการอื่นๆ ไว้ได้เลย ไม่ต้องรอให้สั่งการ เวลาประชุมใหญ่จะได้ใช้เวลาน้อยหน่อย ท่านใดอ่านแล้วก็บอกต่อเพื่อน ๆในโรงเรียนด้วยนะครับ อยากจะลดกระดาษและลดเวลาในการประชุมด้วยครับ ..สวัสดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น