วันอังคารที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2556

การละเมิดสิทธิเด็ก


เรียน เพื่อนครูที่เคารพ

ช่วงนี้มีข่าวสารนักเรียนถูกละเมิดสิทธิเด็ก โดยบุคคลในครอบครัว บุคคลในสถานศึกษา  นักเรียนในโรงเรียนเดียวกัน โดยเพื่อน หรือรุ่นพี่ในโรงเรียน โดยรูปแบบข่มขู่เรียกเงิน ทำร้าย รังแก  หรือการละเมิดทางเพศ และเป็นข่าวปรากฏใน Social Network
          จึงขอให้คุณครูทุกท่านได้เอาใจใส่ดูแลนักเรียนทุกคนเป็นกรณีพิเศษ เช่นหมั่นสังเกตนักเรียนที่ถูกทำร้าย มักจะมีพฤติกรรมซึมเศร้า ขาดเรียน ไม่กล้าบอกเหตุผลการขาดเรียนเพราะถูกข่มขู่ เป็นต้น ส่วนนักเรียนอีกประเภทหนึ่งที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว ขาดเรียนบ่อย ติดเกม มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการใช้สารเสพติด พกเงินมากผิดปกติ ซึ่งพฤติกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ อาจมีแรงจูงใจให้ทำความผิดต่อเพื่อนๆ ในโรงเรียน จึงขอเสนอแนะและขอความร่วมมือคุณครูทุกท่าน ได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษ โดยดำเนินการดังนี้

1.       ครูควรสร้างข้อตกลงการอยู่ร่วมกันของนักเรียนในเรื่องความรัก ความเมตตา ความสามัคคี

2.       ครูควรให้ความใกล้ชิดกับนักเรียน เพื่อสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน เมื่อนักเรียนมีปัญหาจะได้กล้าที่จะบอกล่าเพื่อขอคำปรึกษา

3.       สังเกตนักเรียนที่มีพฤติกรรมต่างๆ ที่แสดงออกให้เห็นถึงความผิดปกติต่าง ๆ เพื่อหาสาเหตุให้รู้ชัดและหาทางแก้ไข ช่วยเหลือ ได้ทันเวลา

4.       กรณีที่เด็กขาดเรียนครูควรหาข้อมูลของการขาดเรียนทุกครั้ง

5.       ครูประจำชั้นควรให้หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ปกครองนักเรียนทุกคน และครูควรแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้ปกครองนักเรียนสามารถติดต่อครูได้

6.       ครูควรตรวจตราดูแลสถานศึกษาที่เป็นมุมหลบตา ตลอดจนการตรวจตราดูแลห้องเรียน ห้องพิเศษต่าง ๆ ที่นักเรียนสามารถหลบซ่อนในช่วงเช้าก่อนเข้าเรียน ช่วงพักกลางวัน

7.       คุณครูทุกท่านควรมีความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก และ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551

เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายต่างๆ กับนักเรียน จึงขอความร่วมมือคุณครูทุกท่านได้ให้ความสำคัญกับนักเรียนทุกคน หวังว่าจะไม่มีเหตุการณ์ร้ายๆ เกิดขึ้นกับนักเรียนของเราทุกคนตลอดไป........สวัสดีครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น