วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

เรื่องแบบนี้ไม่มีที่โรงเรียนวัดมโนรม

เรื่องแบบนี้........ไม่มีที่โรงเรียนวัดมโนรม....แต่มีในประเทศไทย...... แน่นอน
          เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือแจ้งไปยังเขตพื้นที่การศึกษา ว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ว่ามีผู้พบเห็นการมาทำงานสายของครูอาจารย์ คือ มาทำงานหลัง ๐๙.๐๐ น. ทุกวัน จะมาเช้า (ก่อนเข้าแถวเคารพธงชาตินิดเดียว) เฉพาะครูที่เป็นแถวประจำวัน ส่วนที่เหลือมาสายประจำ เมื่อมาถึงโรงเรียนก็ลงเวลามาทำงาน ๐๗.๓๐ น. (ทั้งๆ ที่มาทำงานหลัง ๐๙.๐๐ น.) เมื่อลงเวลาเสร็จก็ไปนั่งทานข้าว (ซึ่งเป็นเวลาทำการสอน) บางครั้งยังเห็นเดินตลาดนัด (ทั้งๆ ที่เป็นเวลาทำการสอน)
          ดังนั้น จึงให้ผู้อำนวยการโรงเรียนกำชับให้ข้าราชการครูในโรงเรียน ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการร้องเรียนและเป็นการรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของข้าราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          ซึ่งสาระสำคัญของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ นั้น กำหนดไว้ว่า ให้สถานศึกษาเริ่มทำงานตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึง ๑๖.๓๐ นาฬิกา หยุดกลางวันเวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา ถึง ๑๓.๐๐ นาฬิกา เป็นเวลาทำงานปกติ โดยมีวันหยุดราชการประจำสัปดาห์ คือ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ หยุดราชการเต็มวันทั้งสองวัน

ข้อมูลจาก ว็บครูไทย....

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น