วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2554

การปรับอัตราค่าจ้าง/เงินเพิ่มพิเศษ

ที่นี่มีคำตอบ โดย ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก
การปรับอัตราค่าจ้าง/เงินเพิ่มพิเศษ
             สืบเนื่องจากมีการปรับเงินเดือนและเงินเพิ่มพิเศษให้ข้าราชการพลเรือน  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ซึ่งพลเรือนขึ้น ๒ ครั้ง  ข้าราชการครู    ครั้ง  คือ ๘
% ขั้นปกติ  ๑ เมษายน และ ๕%  ถึงแม้ว่ากรมบัญชีกลางจะสั่งให้ชะลอการเบิกจ่ายเงิน ๘%เพื่อให้กฤษฎีกาตีความ ว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เพราะเรื่องนี้ไม่ได้ผ่าน กงช.(คณะกรรมการเงินเดือนแห่งชาติ)ก็คงต้องรอฟังคำตอบครับ แต่ผมเชื่อมั่นว่ากฤษฎีกาคงเห็นชอบให้จ่ายต่อไป ....ไชโย......และ เพื่อไม่ให้เกิดการลักลั่นในการเพิ่มรายได้แก่ครูอัตราจ้างรายเดือน (ครูวิกฤติ, ครูวิทย์-คณิต,ครูธุรการ)  ผู้ดูแลหอพัก  นักการภารโรง  พนักงานพิมพ์ดีด  ขับรถยนต์ / เวรยาม  ทำความสะอาด  บุคลากรอื่น  ซึ่งมีอัตราดังนี้

                     รายการ                    ค่าจ้าง                 ปรับ    เมษายน              ปรับ  %
                    ๑.   ครูวิกฤต                   ๗,๙๔๐                     ๘,๗๐๐                     ๙,๑๔๐
                    ๒.   ครูธุรการ                 ๗,๙๔๐                     ๘,๗๐๐                     ๙,๑๔๐
                    ๓.   ครูวิทย์ – คณิต         ๗.๙๔๐                     ๘,๗๐๐                     ๙,๑๔๐
                    ๔.   ครูหอพัก                 ๕,๐๘๐                     ๕,๔๒๐                     ๕,๗๐๐
                    ๕.   นักการภารโรง          ๕,๐๘๐                     ๕,๔๒๐                     ๕,๗๐๐
                    ๖.   พิมพ์ดีด                  ๕,๘๔๐                     ๖,๑๐๐                      ๖,๔๑๐
                    ๗.  ขับรถยนต์                ๕,๘๔๐                     ๖,๑๐๐                      ๖,๔๑๐
                    ๘.  เวรยาม                    ๕,๐๘๐                     ๕,๔๒๐                     ๕,๗๐๐
                    ๙.  ทำความสะอาด          ๕,๐๘๐                     ๕,๔๒๐                     ๕,๗๐๐
                   ๑๐. อื่น ๆ
                   -  ปริญญาตรี            ๗,๙๔๐                     ๘,๗๐๐                     ๙,๑๔๐
                   -  ปวช.                   ๕,๘๔๐                     ๖,๑๐๐                     ๖,๔๑๐
                   -  ปวส.                   ๗,๑๐๐                     ๗,๓๐๐                     ๗,๖๗๐ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น