วันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2554

ข่าวสารการปฏิบัติงาน ระหว่างปิดภาคเรียน หลังสงกรานต์ ๒๕๕๔

วันนี้ขอแจ้งเรื่องงานต่าง ๆ เพิ่มแติมสัก ๒ เรื่อง ดังนี้นะครับ
๑. การเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรเสริมสร้างคุณธรรม ฯ วันที่ ๒๘-๓๐ เมษายน ๒๕๕๔ ณ สถานปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกา ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  ได้ส่งรายชื่อผู้ร่วมโคงการดังนี้
นางสาวปอวลี พลประถม  นางสาวจีราวะดี เกษี  นางวราภรณ์ นาบำรุง   นางสาวรุจิรา โสนาพูน  นางธนิตตา อาร์ปาจช์  นางประไพ พรหมประเสริฐ  นางสาวชื่นสุข วุฒิกานนท์
ขอแจ้งทั้ง ๗ ท่านทราบว่า ตามที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการคุมสอบบรรจุฯ ในวันที่ ๒๕ - ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔ ด้วยนั้น ให้ปฏิบัติหน้าที่ถึงวันที่ ๒๗ เม.ย.  ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติในการคุมสอบคือ วันที่ ๒๕ - ๒๖ เม.ย. คุมสอบข้อเขียน วันที่ ๒๗ - ๒๘ เม.ย. คุมสอบเพื่อเรียกตัวผู้เข้าสัมภาษณ์ ในแต่ละห้อง ฉะนั้น ในวันที่ ๒๘ เม.ย. จะสามารถใช้ผู้เรียกตัวผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ โดยกรรมการคนเดียวได้ จึงขอให้ทั้ง ๗ ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่ ๒๕-๒๗ เม.ย. เป็นปกติ
๒. การเลื่อนกำหนดการอบรมเรื่องการยกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพ ซึ่งให้ครูระดับประถม และมัธยม เข้าอบรมในวันที่ ๒๗-๒๘ เม.ย. ๒๕๕๔ ให้เลื่อนไปเป็นวันที่ ๒๗ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เนื่องจากติดภารกิจเรื่องการสอบบรรจุข้าราชการครู และเช่นเดียวกัน การอบรมครูระดับปฐมวัย ในเรื่องเดียวกันนี้ ให้เลื่อนไปก่อนเช่นกันด้วยเหตุผลเดียวกัน แต่ยังไม่กำหนดวันเวลา
๓. ขอนัดหมายคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ห้องสอบทุกท่าน ในวันที่ ๒๓ เมษายน ๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
๔. ขอให้คุณครูและบุคลากรของโรงเรียนวัดมโนรมทุกท่าน หมั่นเข้ามาดูในบล็อกนี้เสมอ และข้อความรับทราบไว้ เพื่อที่จะไม่ทำให้พลาดงานและข่าวสารในหน้าที่ของเราทุกคน ถ้าไม่สันทัดในการเข้าดูให้หมั่นตรวจสอบข่าวสารต่าง ๆ จากหัวหน้าช่วงชั้น หรือ ผู้อำนวยการ ซึ่งยินดีเสมอ
หวังว่าทุกท่านคงได้พักผ่อนและใช้ชีวิตกับครอบครัวช่วงวันสงกรานต์อย่างมีความสุขทุกคน ...สวัสดีครับ

2 ความคิดเห็น:

  1. นางแพรวพร อุดมทรัพย์20 เมษายน 2554 12:01

    รับทราบค่ะ

    ตอบลบ
  2. หัวหน้าช่วงชั้นที่ 122 เมษายน 2554 19:01

    นางสมพิศ ชินวงศ์ รับทราบค่ะ

    ตอบลบ