วันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2554

ด่วน เตรียมพร้อม ๑๐๐ %

แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนวัดมโนรมทุกท่าน ๒๕ - ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔ นี้ สพป.ชบ.๓ ขอใช้สถานที่ของโรงเรียนวัดมโนรม จัดสอบบรรจุครูผู้ช่วย  จำนวน ๒๐ ห้องสอบ  ในเบื้องต้น ให้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสถานที่ ๑๐ คน คณะกรรมการคุมห้องสอบ ๔๐ คน(ข้าราชการ)  จึงขอให้ทุกท่านเตรียมพร้อมปฏิบัติงาน รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบโดยเร็ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น