วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ตารางออกอากาศมูลนิธิการศึกษาทางไกล

ตารางออกอากาศ
ตารางออกอากาศ การอบรมครูภาษาอังกฤษ สำหรับครูโรงเรียนวังฯ และ พื้นที่ใกล้เคียง(เทปย้อนหลัง)
ตารางอบรมครูภาษาอังกฤษ สำหรับครูโรงเรียนวัง และ พื้นที่ใกล้เคียง(เทปย้อนหลัง) เมื่อวันที่ 10-11 เดือน พฤษภาคม 2555 โดย Mr. Andy ณ โรงเรียนวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ตารางออกอากาศ 24 ชม. (DLTV 15 2กค.-30กย.55 )ตารางออกอากาศ 24 ชม. (DLTV 15 5มิย.-1กค.55 )
ตารางออกอากาศ 24 ชม. (DLTV15 5 มิ.ย.2555 - 1 ก.ค.2555 )

ตารางออกอากาศ 24 ชม. (DLTV 14 14พค.-30กย.55 )ตารางออกอากาศ 24 ชม. (DLTV 13 11มิย.-30กย.55 )
ตารางออกอากาศ 24 ชม. (DLTV13 11 มิ.ย.2555 - 30 ก.ย. 2555 )

ตารางออกอากาศ 24 ชม. (DLTV 13 14พค.-10มิย.55 )
ตารางออกอากาศ 24 ชม. (DLTV13 14 พ.ค.2555 - 10 มิ.ย.2555 )

ตารางออกอากาศ 24 ชม. (DLTV 7-12 11มิย.-30กค.55 )ตารางออกอากาศ 24 ชม. (DLTV 7-12 16พค.-10มิย.55 )
ตารางออกอากาศ 24 ชม. (DLTV 7-12 16 พ.ค.2555 - 10 มิ.ย.2555 )

ตารางออกอากาศ 24 ชม. (DLTV1-6 11มิย.-28กย.55 )
ตารางออกอากาศ 24 ชม. (DLTV1-6 11 มิ.ย. 2555 - 28 ก.ย. 2555 )

ตารางออกอากาศ 24 ชม. (DLTV1-6 16พค.-10มิย.55 )
ตารางออกอากาศ 24 ชม. (DLTV1-6 16 พ.ค.2555 - 10 มิ.ย.2555 )

ตารางออกอากาศ ช่อง DLTV15(08.30น.-20.00น./4 มิ.ย.-30 ก.ย. 2555)
ตารางออกอากาศ ช่อง DLTV15 ภาคเรียนที่ 1/2555 (08.30น.-20.00น./4 มิ.ย.-30 ก.ย. 2555)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ตารางเรียนออกอากาศสด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 (ป.1-6)
ตารางเรียนออกอากาศสด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 (ป.1-6)เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 วันที่ 16 พฤษภาคม 2555 (ออกอากาศวันแรก)และปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 วันที่ 28 กันยายน 2555 (ออกาอากาศวันสุดท้าย)

ตารางเรียนออกอากาศสด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 (ม.1-6)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น