วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2554

ขั้นตอนการเตรียมงานรับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนวัดมโนรม


………………………………………………………
                เวลาประมาณ ๑๒.๓๐-๑๓.๐๐ น. แขกรับเชิญ  แขกรับเชิญ   (นายกเทศมนตรี  กรรมการสถานศึกษาทุกคน  บริษัทไทยออยล์ บริษัทฟอสเตอร์  ผอ.สำนักวิทยบริการ ม.เกษตรศาสตร์ศรีราชา  บริษัท ปตท.คลังเขาบ่อยา.....รองสุพรรณ ออกหนังสือเชิญ)  ทยอยมาถึงโรงเรียน ฝ่ายจราจรบริการจอดรถบริเวณที่กำหนดฝ่ายปฏิคมให้การต้อนรับนำสู่ห้องประชุมน้อมศิลป์  ดนตรีไทยบรรเลงสร้างบรรยากาศแบบไทยย้อนยุค ในห้องประชุมน้อมศิลป์  เมื่อคณะกรรมการมาถึงบริเวณโรงเรียน คณะลูกเสือจราจร(ครูสิทธพันธ์ ดูแลการจราจร)   ให้บริการ จอดรถบริเวณ ร่มมะขาม หน้าโรงเรียน  คณะกรรมการประเมิน  ลงจากรถตู้  คณะกรรมการนักเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ   โยธวาทิต ตั้งกองบริเวณ สนามตะกร้อ บรรเลงเพลงมาร์ชมโนรม(ครูศิวิมล)  นักเรียนร้องเพลงหมู่ประสานเสียง (ครู................................)ให้การต้อนรับ  คณะกรรมการนักเรียนให้การต้อนรับ มอบช่อดอกไม้ (หรือ....)  คณะกลองยาวนักเรียน แห่นำคณะกรรมการสู่ห้องประชุมน้อมศิลป์  (ครูอุบล)   สู่ห้องเกียรติยศ ภายในห้องประชุมน้อมศิลป์ (จัดห้อง ประชุมบรรยากาศไทยย้อนยุค)   เชิญคณะกรรมการประเมินนั่งในจุดที่กำหนด  เสริฟอาหารว่างแบบไทย   พิธิการชายหญิงแต่งชุดไทย ๑ คู่  (ครูประคอง ครูทับทิม ครูสาวิตรี ครูธนิตตา ครูพรรณทิพภา ครูลัดดาวัลย์) ดำเนินรายการ  ชมการแสดงนักเรียนที่ชุดที่ ๑ แสดงถึงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ครูสาวิตรี) ชมวีดีทัศน์ แนะนำโรงเรียนและกิจกรรมเด่นของสถานศึกษา   ชมการร้องเพลงประสานเสียง เพลงพระราชนิพนธ์ ของนักเรียน ป.๑  (เชิญชมนิทรรศการ โดยออกจากห้องประชุมน้อมศิลป์ เวียนขวา
                จุดที่ ๑  สถานที่ ...........................     สาระ ภาษาไทย
                จุดที่ ๒ สถานที่ .............................    สาระ คณิตศาสตร์
จุดที่ ๓ สถานที่ ...........................     สาระ วิทยาศาสตร์
                จุดที่ ๔ สถานที่ .............................    สาระ สังคมศึกษา
จุดที่ ๕  สถานที่ ...........................     สาระ สุขศึกษา
                จุดที่ ๖ สถานที่ .............................    สาระ พลศึกษา
จุดที่ ๗  สถานที่ ...........................     สาระ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
                จุดที่ ๘ สถานที่ .............................    สาระ การงานอาชีพ
จุดที่ ๙  สถานที่ ...........................     สาระ เทคโนโลยี
                จุดที่ ๑๐ สถานที่ .............................    สาระ ลูกเสือ
จุดที่ ๑๑  สถานที่ ...........................     สาระ ชมรม
                จุดที่ ๑๒ สถานที่ .............................    สาระ ...........................
จุดที่ ๑๓ ชมการร้องเพลงประสานเสียง เพลงพระราชนิพนธ์ ของนักเรียน ป.๑ (ครูสุพัตรา)

จุดที่ ๑๔ ชมการร้องเพลงประสานเสียงภาษาอังกฤษ ของนักเรียน ป.4-6 (๒๐-๓๐ คน)
 (ครูเจนจิรา)        
จุดที่ ๑๕ กิจกรรมโครงงานคุณธรรม
จุดที่ ๑๖ กิจกรรมโครงการ ๕ ส.
จุดที่ ๑๗ ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น
จุดที่ ๑๘ ห้องสมุด ๓ ดี    
                คณะกรรมการพักผ่อน ดื่มน้ำ เสริฟผลไม้  ที่ห้องประชุมเล็ก เสร็จสิ้นการประเมิน           เชิญทุกคนรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน  (Thank You Party)
>>>>>>>>>>วันรุ่งขึ้น  มุ่งหน้าสู่โรงเรียนดีประจำตำบล >>>>>>>>>>>>>>>
               
               


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น