วันศุกร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2554

วันเด็กแห่งชาติ ของโรงเรียนวัดมโนรม ประจำปี 2554

วันนี้คงจะเป็นอีกวันหนึ่งเพื่อนครูและบุคลากรของโรงเรียนวัดมโนรมทุกคนเหน็ดเหนื่อยมากที่สุดวันหนึ่ง เพราะการที่จะจัดงานให้กับเด็กเกือบ 1500 คน  ได้ทำกิจกรรมที่เหมาะที่ควรในวันนี้ ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ  เรื่องการระดมทรัพยากรโดยขอความสนับสนุน ขนม ของขวัญ ของรางวัล อาหารจัดเลี้ยงนักเรียน จึงได้ถูกเตรียมการไว้ก่อนหน้านี้แล้ว พอสมควร โดยขอความสนับสนุนจากองค์กร หน่วยงาน ห้าง ร้าน ภาคเอกชน บุคคลสำคัญของโรงเรียนและท้องถิ่น ร่วมไปถึงนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ก็คือเป้าหมายของโรงเรียนด้วย   และก็เป็นที่น่าพอใจที่หน่วยงานเกิน 100 % ให้การสนับสนุนโรงเรียนครั้งนี้  นั่นจึงหมายความว่า ท่านทั้งหลาย หรือเหมารวมว่า ผู้ใหญ่ทั้งหลายในวันนี้ เป็นบุคคลผู้เห็นความสำคัญของเด็ก ๆ ทั้งสิ้น   วันนี้ในงานโรงเรียนจึงได้รับเงินบริจาค สิ่งของรางวัล และอาหาร คาวหวาน สำหรับเลี้ยงเด็ก ๆ มากมายและพอเพียง 
การจัดงานในวันนี้ ภายใต้คำขวัญของนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ภายใต้คำขวัญที่ว่า รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ จึงถูกนำมาพูดถึงในหลายโอกาสหลายขั้นตอน ในวันนี้ และ ที่แน่นอน ต้องมีอย่างน้อยที่ใดที่หนึ่งที่ถูกขึ้นป้ายใหญ่โตให้เห็นชัดแน่นอน จึงดูเหมือนว่า เด็กของประเทศเราในวันนี้น่าจะได้เป็นเด็กที่ดี ได้รับการพัฒนา และปลูกฝังคุณลักษณะต่าง ๆ ที่ประเทศเราประสงค์จะได้เห็นผู้ใใหญ่ ที่ทยอยเติบโตมารับผิดชอบสังคมในประเทศเรา รุ่นต่อรุ่น แต่วันนี้ดูเหมือนว่า ผู้ใหญ่ทั้งหลาย อย่างพวกเรา ยังมองว่า เด็กไทย ยังไม่เป็นอย่างที่เราคิด และยังเปรียบเทียบ สนทนากันเป็นเสียงเดียวกันว่า เด็กสมัยนี้แย่กว่าพวกเรา ในหลายด้าน เช่น ความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม  กริยามารยาท ความขยันมั่นเพียร ความสำนึกต่อส่วนรวม  หรือมองในภาพรวมคือ คุณธรรมที่มีในเด็กปัจจุบันดูจะแย่กว่าเด็กรุ่นก่อน ๆ  และถ้ามองด้านความรู้ในเนื้อหาสาระต่าง ๆ ผู้ใหญ่ก็ยังบอกว่าเด็กเดี๋ยวนี้ แย่กว่าเดิมอีก โดยเฉพาะด้านการอ่าน การเขียน การใช้ภาษา หลักภาษาไทยของเรา  และถ้าเป็นวิชาสากลเช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  เมื่อเปรียบเทียบกับประชาคมโลกแล้ว ประเทศไทยอยู่อันดับ ท้าย ๆ ของตาราง ทั้่งที่ประเทศในแถบเอเซีย ใกล้บ้านเรามีผลการจัดอันดับอยู่ในระดับ Top 10 เช่นจีนญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ ซึ่งเป็นชนเชื้อชาติเอเซียทั้งสิ้น
นักวิชาการหลายท่านกำลังมองว่า ประชานิยม ของอดีตนายกทักษิณ และประชาวิวัฒน์ ของท่านนายกอภิสิทธิ์  ก็คือแกงเดียวกันที่อยู่ต่างร้านเท่านั้น  จึงน่าเป็นห่วงว่า เด็กสมัยนี้ กำลังจะถูกสร้างมาเพื่อเป็นผู้บริโภคอย่างเดียว  โดยกระบวนการที่ผู้ใหญ่อย่างพวกเรากำลังหาอะไรต่อมิอะไร มาให้ ให้และให้ แต่ลืมบอกกับพวกเค้าว่า วันหน้าที่พวกเธอเจริญเติบโต สร้างฐานะมั่นคง พวกเธอ ต้องเป็นผู้ผลิต และเป็นผู้ให้แก่สังคม มากกว่าการรอรับ ไม่มีที่สิ้นสุด  วันนี้เมื่อกิจกรรมวันเด็กสิ้นสุดแล้ว จึงเป็นงานของครูที่ควรจะได้นำเรื่องงานวันเด็ก ไปสนทนากันในห้อง มาร่วมสรุป อภิปรายกัน ในหัวข้อ ที่เป็นประเด็น สำคัญจากกิจกรรมวันเด็กที่โรงเรียนจัดให้แก่พวกเขา  ..เพื่อให้เด็กในวันนี้ เป็นเด็กไทยที่มีคุณภาพตามที่ทุกคนอยากเห็น  ขอขอบคุณเพื่อนครูทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันจัดงานในวันนี้ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

4 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ17 มกราคม 2554 22:42

  เหมาะสม กับตำแหน่ง

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ23 มกราคม 2554 12:00

  ท่านผอ.เป็นคนดีมากยุติธรรมเเละใจกว้าง

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ2 มิถุนายน 2554 14:45

  คิดก่อนพูด

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ24 กรกฎาคม 2554 12:34

  คิดถึงเพื่อนๆ ป6/3 ปีที่แล้วกับ คุณครูวราภรณ์ จังเลยค่ะ ผอ.จาก เอเซีย

  ตอบลบ