วันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2554

คุยกันวันนี้

วันนี้เป็นวันเลือกตั้งตัวแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ สพฐ. ในหน่วยของโรงเรียนมีผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน ๑๘๕ คน มาใช้สิทธิ์ ๑๗๕ คน ไม่ลงคะแนน ๔ คน ในหน่วยของมโนรม เป็นการเลือกตัวแทนสายครูผู้สอน ซึ่งมีผลการเลือกตั้งไม่เป็นทางการ ของทุกสายงาน มีดังนี้

ผลการเลือกตั้งผู้แทนครูใน ก.ค.ศ.(อย่างไม่เป็นทางการ)
- ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใน ก.ค.ศ.

  นายปฐมฤกษ์ มณีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต
1

- ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ใน ก.ค.ศ.
 
นายสำเริง กุจิรพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครปฐม

- ผู้แทนครู ใน ก.ค.ศ.
1. นายนิวัฒน์ จรุงจิตต์
2. นายสนอง ชาระมาตย์
3. นายสังคม ทองมี
4. นายสงกรานต์ จันทร์น้อย


- ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ.
 นายวิศร์ อัครสันตติกุล  

ผลการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู(ก.ค.ศ.)สายผู้สอนอย่างไม่เป็นทางการ จำนวน 185 สพท.
ลำดับที่ 1 หมายเลข 2 นายนิวัฒน์ จรุงจิตต์ คะแนน 54,252
ลำดับที่ 2 หมายเลข 1 นายสนอง ชาระมาตย์ 41,421
ลำดับที่ 3 หมายเลข 6 นายสังคม ทองมี 40,446
ลำดับที่ 4 หมายเลข 11นายสงกรานต์ จันทร์น้อย 26,362
ฯลฯ

เรื่องการเลี้ยงส่งรองฯขนิษฐา ขอเลื่อนไป วันศุกร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔ รายละเอียดอื่น จะแจ้งให้ทราบต่อไป ส่วนในวันที่ ๒๐ ม.ค. ช่วงเช้าหน้าเสาธง จะเป็นพิธีมอบช่อดอกไม้โดย ผอ. และตัวแทนนักเรียน เสร็จแล้ว ผอ.และคณะจะเดินทางไปส่ง รองขนิษฐาที่โรงเรียนสวนกุหลาบ
อีกงานสำคัญของวันที่ ๒๐ ม.ค. คือ สพป.ชบ.๓ เชิญประชุมผู้บริหารโรงเรียนด้วยมีราชการด่วน เรื่อง การระดมทุนในการทุนครูของแผ่นดิน ซึ่งโรงเรียนคาดว่าจะช่วยระดมทุนเพื่อสนับสนุนโครงการนี้ ๑๐๐๐๐ บาท และได้มอบให้ครูประคอง คำประทุม เป็นผู้ประชุมแทน ผอ.
นอกจากนี้ในวันนี้ได้แก้ปัญหาเรื่องวุ่น ๆ ของคนในโรงเรียน ที่อาจทำเรื่องที่เสียหายอย่างร้ายแรงต่อไปในอนาคต  ผมเองก็ได้แต่ภาวนาว่า ให้พวกเราได้ ครองตน ครองคน ครองงาน ให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมที่ดีงาม มีปัญญาแลสติให้มั่นคง หมั่นอาราธนา และสมาทานศีล ๕ ทั้งกาย วาจา ใจ อย่าปล่อยให้ กิเลส อันได้แก่ ความโลภ โกรธ หลง มันครอบงำชีวิต จนมองเห็นกงจักรเป็นดอกบัว ตาบอดหูหนวก จนไม่มีหิริโอตตับปะ คือความละอายและเกรงกลัวต่อบาป กรรม แม้จะเอาธรรมพระพุทธเจ้ามาโปรด และเตือนสติ ก็ไม่อาจฉุดรั้งได้ วันนี้จึงต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อไม่เสื่อมเสียเกียรติยศ ชื่อเสียง ของพวกเราทุกคน  .....สาธุ .....สวัสดี (คลิกอ่านธรรมะค่าของคนเพิ่มแติม)

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ23 มกราคม 2554 12:04

    สมเป็นผู้บริหารที่ดีจรังๆครับขอชื่นชม

    ตอบลบ