วันอังคารที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2554

วันแรกของการเปิดเรียน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔

วันนี้เป็นวันเปิดเรียนวันแรก ของปีใหม่ พ.ศ.๒๕๔๔ สิ่งที่ตั้งใจจะบอกกับเพื่อนครูและนักเรียนคือ เมื่อสมมุติว่านี่คือปีใหม่ วันนี้จึงขอชื่นชมกับหลายท่านที่ยังคงมาโรงเรียนแต่เช้า และดูแลนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียนและเขตพื้นที่ต่าง ๆ คนทำดีก็ช่างดีสม่ำเสมอ เปรียบเสมือนเกลือรักษาความเค็มฉันใดก็ฉันนั้น เข้าภาษิตที่ว่า ความดีไม่มีขายที่อยากได้ต้องทำเอง หากใครยังไม่ทิ้งสิ่งที่ไม่เป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง เช่น ยังคงมาสายเหมือนเดิม เหมือนว่าชิวิตนี้คงทำดีกว่านี้ไม่ได้ ก็คงต้องบอกว่า ต้นทุนความดีของชีวิตการงานมันน้อยลง ๆ ทุกวัน ถ้าไม่มั่นสะสมต้นทุนของคุณค่าแห่งตนวันนี้ ปีใหม่ปีนี้ก็เป็นสิ่งสมมุติที่ไม่มีประโยชน์และจะหาโอกาสอะไรที่จะสร้างคุณค่าของตนได้ และก็ช่างบังเอิญเสียจริง วันนี้ที่ได้มีโอกาส ไปนมัสการหลวงพ่อพระอาจารย์นิ่ม(พระครูอาทรพัฒนาภิรม) ท่านก็เทศน์โปรดได้ความลักษณะเดียวกัน อีกทั้งยังฝากคุณธรรมด้านความขยันในการงาน การร่วมมือการทำงานเพื่่อโรงเรียน เพราะโรงเรียนจะไม่สามารถพัฒนาให้ดีเลิศได้ ด้วย ผอ.ร.ร. หรือครู ท่านใดท่านหนึ่ง นั่นคือหมายถึงทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกันทำงานการศึกษาของโรงเรียนด้วยความรักความสามัคคี
อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญในวันนี้คือการประชุมเตรียมงานวันเด็กแห่งชาติของโรงเรียน ซึ่งกำหนดจัดงานในวันที่ ๗ มกราคม  นี้ สาระสำคัญของการประชุม ได้แก่
 • การประชาสัมพันธ์งาน ได้แก่การขอเชิญหน่วยงาน บริษัท และผู้มีเกียรติร่วมสนับสนุนการจัดงาน บุคคลหลักๆ ได้แก่ คณะคณะกรรมการบริหารของเทศบาลนครแหลมฉบัง กรรมการชุมชนบ้านทุ่ง กรรมการชุมชนวัดมโนรม ท่าเรือ ศุลกรแหลมฉบัง กองทุนพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ฯ  ธนาคาร ฯ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เอสโซ่ ปตท. ไทยออยส์  กรรมการสถานศึกษา กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน  และผู้ปกครองนักเรียน
 • กิจกรรมในภาคเช้า จะเชิญประธานกรรมการสถานศึกษา นายณรงค์ ตามรักษา เป็นผู้อ่านสารวันเด็ก หลังพิธีเคารพธงชาติและสวดมนต์ประจำวัน จากนั้นจะเป็นการแยกกิจกรรมของแต่ละช่วงชั้นจนถึงแวลา ประมาณ ๑๑.๐๐ น. จึงเป็นการเลี้ยงอาหารนักเรียน จากซุ้มต่าง ๆ ซึ่งจะให้นักเรียนอนุบาลได้ร่วมรับประทานก่อน ประถมและมัธยม
 • ประมาณ ๑๒.๓๐ หรือไม่เกิน ๑๓.๐๐ น. จะเป็นกิจกรรมบนเวที ซึ่งเป็นการรวมเด็กที่อาคารอเนกประสงคืหลังใหม่  ที่นั้นคณะของครูประคอง คำประทุม จะเป็นผู้ดำเนินการ กิจกรรมในปีนี้จะแตกต่างจากปีที่แล้วคือ ไม่เน้นเรื่องการฟ้อนรำ เป็นชั้นหรือช่วงชั้น แต่ให้นโยบายให้เป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้แสดงออกในด้านอื่นๆ และไม่ใช้กิจกรรมมากนัก กิจกรรมตรงนี้จึงใช้คำขวัญวันเด็กเป็นกรอบ คือ รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ และให้การเตรียมแจกรางวัลชิ้นใหญ่ ๆ โดยวิธีการจับฉลาก แต่คงไม่มากมายนัก  จึงต้องให้ครูประจำชั้นจัดเตรียมฉลากรายชื่อนักเรียนเพื่อจับฉลากบนเวที จึงคาดว่ากิจกรรมที่ไม่มากมายเกินไป จะทำให้สามารถปิดงานได้เร็วขึ้น ไม่ควรเกิน ๑๕.๓๐ น.
 • เรื่องที่ต้องการเน็นอีกเรื่องหนึ่งคือ ซุ้มอาหารของโรงเรียน ต้องจัดอาหารให้มากและเพียงพอ นั่นหมายถึง ซุ้มอาหารของโรงเรียนต้องเป็นหลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่าโรงเรียนมีศักยภาพที่จะดูแลนักเรียนได้อย่างพอเพียง และเป็นหลักในการจัดเลี้ยงอาหารของงานในดรงเรียนของเรา
 • การรวบรวมเงิน หรือสิ่งของที่บริจาคแต่ละห้องเรียน ถ้าเป็นสิ่งของ ให้รวบรวมส่งคณะกรรมการที่รองฯขนิษฐา เป็นประธาน  ส่วนเงินสด ให้นำส่งฝ่ายการเงินที่คุณครูมาลี เป็นประธาน
 • นอกจากนี้ในวันที่ ๗ มกราคม สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ขอให้โรงเรียนส่งนักเรียนร่วมกิจกรรมด้วย จึงมอบหมายให้ครูอุบล พลประถม พานักเรียนไปร่วมกิจกรรมในวันเดียวกันนี้  
 • วันที่ ๕ ม.ค. ด่านศุลการกรท่าเรือแหลมฉบัง จะจัดมอบของขวัญสนับสนุนการจัดงานวันเด็ก งานนี้ก็มอบหมายให้ครูอุบล พลประถม พานักเรียนไปรับของเช่นเดียวกัน
จึงขอให้ทุกท่านได้ประสานงานดูแลช่วยเหลือในงานที่เกี่ยวข้อง และอย่าลืมว่า พวกเราคือเจ้าภาพที่ต้องคอยดูแลผู้มีเกียรติต่าง ๆ รวมถึงผู้ปกครองที่มาร่วมกิจกรรมวันเด็กกับเรา ให้ผู้มาร่วมงานทุกคนรู้สึกว่าได้รับเกียรติอย่างเต็มที่และมีความพึงพอใจต่อการจัดงานครั้งนี้ทุกคน

1 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ5 มกราคม 2554 20:28

  เห็นดีด้วยที่ปีนี้ไม่มีการแสดง เพราะการแสดงต้องใช้เงินในการซื้อชุด ผู้ปกครองที่มีเงินสามารถซื้อได้ แต่ผู้ปกครองที่ยากจนไม่สามรถซื้อได้ การแสดงออกของนักเรียนไม่จำเป็นต้องรำเสมอไป การเล่นเกมส์เป็นการฝึกทักษะทุกด้าน นักเรียนได้แสดงออกเกือบทุกคน นักเรียนที่ยากจน ก็สามารถร่วมกิจกรรมได้ และเป็นการฝึกทักษะด้านสมอง ความคิด ออกกำลังกาย รื่นเริง สนุกสนาน ไม่สิ้นเปลืองเงินทอง
  เล่นแบบพอเพียง

  ตอบลบ