วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2554

คุยกันวันนี้

วันนี้เรื่องงานในโรงเรียนคงไม่มีอะไรมากกว่านี้ เพราะว่ามีงานที่ต้องทำและเป็นงานที่มีแผนให้ทำอยู่แล้วตามปกติ เพียงแต่มาเขียนไว้เพื่อให้คนที่ไม่ทราบว่ามีอะไรบ้างในช่วงสัปดาห์นี้ และขอเรียนว่าเรื่องใน Blog คุยกับครูนี้ ต้องการแจ้งถึงครูและบุคลการกรในโรงเรียนทุกท่าน ไม่ได้ทำไว้ให้เฉพาะคนที่สามารถใช้ Internet เท่านั้น  หากรู้ตัวเองว่ายังไม่คล่องแคล่ว ก็ควรที่จะฝึกใช้ให้คล่องแคล่ว  เพราะมันไม่ใช่เรื่องยาก เดี๋ยวใครจะมาติดโบ ให้เราเป็นครู โบ-ราณ นะครับ  จึงคิดว่าต่อไปจะพิมพ์ข้อความจากบล็อกนี้ ติดประกาศไว้ที่ป้ายประกาศ ห้องหน้ามุขที่ลงเวลาปฏิบัติงาน เพื่อให้ครูที่ไม่สามารถเข้าถึงข่าวสาร ได้อ่านจาก Paper Sheet  
1. การอบรมครูศิลปะ เมื่อวันที่ 21-22  ม.ค. 54 สำเร็จลุล่วงไปได้โดยได้รับความยินดีจากผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าจะสามารถนำไปใช้ได้จริงเมื่อกลับถึงโรงเรียน การอบรมครั้งนี้ต้องขอขอบคุณ มูลนิธิพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน ที่สนับสนุนการดำเนินการทุกอย่าง
2. กิจกรรมทางวิชาการของโรงเรียนในวันที่ 25  ม.ค. 54  ได้แก่ การสอบ Pre Onet โดยใช้ข้อสอบของกลุ่มโรงเรียน ซึ่งวันนี้คณะกรรมการจัดทำแบบทดสอบดำเนินการจัดพิมพ์ที่โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม 
3. การประชุมคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการสอบ ONet ซึ่งโรงเรียนวัดมโนรม เป็นศูนย์สอบในส่วนของอำเภอศรีราชา จัดประชุม ในวันที่ 25 มกราคม 2554
รอบเช้า
09.00 น.-12.00 น. ประชุมประธานสนามสอบ และ กรรมการกลางประจำสนามสอบ
รอบบ่าย
13.00 -15.00 น. ประชุมกรรมการกำกับสนามสอบ และตรวจสอบคุณภาพสนามสอบ
4. การศึกษาแหล่งเรียนรู้ ของนักเรียนระดับอนุบาล ซึ่่งกำหนดในวันที่ 28 มกราคม 2554 โดยพานักเรียนระดับปฐมวัยทัศนศึกษาที่สวนเสือศรีราชา  การทำกิจกรรมนี้เป็นการเสริมความรู้ที่นักเรียนจะได้รับประสบการณ์จริง  สำหรับกิจกรรมครั้งนี้เห็นว่ามีความเหมาะสมดีที่นักเรียนเดินทางไม่ไกลนัก และได้ใช้แหล่งเรียนรู้ที่ใกล้ตัวมากที่สุด 
5. การเตรียมการสำหรับการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือของกลุ่มศรีราชา 1 ที่ค่ายย่อย ชัพ บุญนาค ในค่ายวชิราวุธ อ.ศรีราชา ชลบุรี  เรื่องนี้ได้มอบหมายให้ หน.ชช.2 คุณครูประภี คำประทุม ได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือกันภายในช่วงชั้น  การเข้าค่ายครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 16-18 ก.พ. 54 ให้ปิดเรียนในชั้น ป.4 -5 เนื่องจากคณะครูในช่วงชั้นที่ 2 ทั้งหมด ต้องร่วมเป็นคณะทำงานร่วมกับโรงเรียนอื่น ๆ ครั้งนี้โรงเรียนได้ให้ครูเข้าร่วมเป็นคณะทำงานทั้งหมด 13 คน และให้คุณครูประคอง คำประทุม เป็นผู้ชำนาญการพิเศษ ร่วมทำงานเป็นวิทยากรกลางชุดใหญ่ของกลุ่มโรงเรียน
6. การติดตั้งกล้องวงจรปิดในโรงเรียน จำนวน 16 จุด เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ ของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   ดูแลในเรื่องความปลอดภัย ควบคุมความมประพฤติ ควบคุมดูแลพื้นที่ล่อแหลมต่อการมั่วสุมของนักเรียนต่อพฤติกรรมเสี่ยง เรื่องเพศ ยาเสพติด ข่มขู่ทำร้าย หนีเรียน ลักขโมยเป็นต้น  แต่อย่างไรก็แล้วแต่ แม้จะมีกล้องเป็นร้อยจุด สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ สายตาของครู  ได้คอยดูแลติดตาม ป้องปรามเหตุต่าง ๆ ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ไม่ดีแล้วมาตามแก้ภายหลัง ระยะนี้มีข่าวว่าจากผู้ปกครองนักเรียนในดาวเทียมเห็น นักเรียนมัธยม ชอบมีพฤติกรรมทางเพศ ใช้ที่ลับตา บริเวณหลังห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม พวกเราคงต้องเดินให้มาก ปากต้องพูด กำหนดเขตใดที่นักเรียนเข้าได้ เข้าไม่ได้ ตรวจตราดูแลนักเรียนให้ทั่วถึง ทั้งเช้ากลางวัน เย็น  
7. การให้ครูจากชช.ที่ 1 ลงไปช่วยสอนใรระดับอนุบาล 1 คน เนื่องจากแแก้ปัญหาการขาดครู ที่ส่งตัวคืน ท.นครแหลมฉบัง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของอนุบาล 3 ขวบ จนกว่าจะได้รับอัตราทดแทนจากเทศบาล
8. เรื่องการย้ายผู้บริหารโรงเรียน รองผอ.ร.ร. และครูผู้สอน ของ สพป.ชบ. 3 ปีนี้ยังไม่เรียบร้อยดี ถ้าเข้าไปอ่าน Blog ของ ผอ.เขตฯ ก็จะทราบว่า อกคศ.ของ สพป.ชบ. 3 ให้ทบทวน การพิจารณาให้คะแนนต่าง ๆ ของผู้บริหารที่เขียนย้ายไว้ยังไม่เรียบร้อย และถ้าเรียบร้อยเมื่อใด ก็คงจะเสนอ อกคศ.เขตพื้นที่อีกครั้ง  ส่วนตำแหน่งรอง ผอ.ร.ร. เทนรองฯขนิษฐา  ก็คงยังไม่มีใครมาแทนในเร็ว ๆ นี้ เพราะว่า ไม่มี รอง.ผอ.ร.ร.ท่านใด เขียนคำร้องขอย้าย มาโรงเรียนวัดมโนรม ส่วน บัญชีรายชื่อผู้สอบ รองผอ.ร.ร. ของเขต ก็ไม่มี  คงต้องรอ เขตฯ เปิดสอบใหม่ หรือไม่ก็รอ สพฐ.เปิดสอบ ที่ส่วนกลาง ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเป็นเช่นนั้น ส่วนตำแหน่งครู ขณะโรงเรียนเรายังมีอัตราจ้างว่าง 1 ตำแหน่ง จากมีผู้มาสมัครไม่ครบ ขณะนี้กำลังประกาศใหม่ ส่วนอัตราทดแทนผู้เกษียณอายุ กับตำแหน่งทดแทนครูเออรี่ โรงเรียนวัดมโนรมมีแนวโน้มจะได้อัตรากำกลังเสริมอีก 1-2 อัตรา ส่วนคุณครูที่เขียนคำร้องขอย้ายไว้ ขณะนี้ สพป.ชบ.3 แจ้งอัตราว่างเพิ่มเติม ตำแหน่งเดียว ไม่ระบุวิชาเอก ที่โรงเรียนวัดเขาไม้แก้ว อ.บางละมุง ท่านที่เขียนคำร้องขอย้ายไว้ก่อนหน้านี้สามารถแสดงความจำนงขอย้ายโดยระบุโรงเรียนปลายทางได้ใหม่ ภายในวันที่ 25 มกราคม 2554 โดยยืนเรื่องผ่านผู้บริหารโดรงเรียน โดยดูรายละเอียดจาก E-Office
9. การสนับสนุนกองทุนครูเพื่อแผ่นดิน สพป.ชบ.3 ได้ประชุมผู้บริหารโรงเรียน เพื่อชวนเชิญทุกท่าน ได้ช่วยระดมทุนเพื่อตั้งกองทุนนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 84 พรรษา  ในส่วนของโรงเรียนวัดมโนรม ตั้งเป้าจะจัดหาเงินสนับสนุนกองทุนนี้ จำนวน 10,000 บาท ขณะนี้ ได้รับการสนับสนุน จาก บริษัทบางแสนฟาร์ม จำกัด บริจาคเงินสนับสนุนกองทุนนี้แล้ว 10,000 บาท ส่วนคุณครูท่านใดจะร่วมบริจาคในกองทุนนี้ ก็แจ้งความจำนงได้ที่ผู้อำนวยการโรงเรียน สพฐ.จะเป็นหน่วยงานที่ออกใบเสร็จรับเงิน และสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมบุญครั้งนี้ ภายใน วันที่ 28 มกราคม 2554  จึงขออนุโมทนา ไว้ล่วงหน้า และขอเน้นสำหรับทุกท่านที่ได้อานิสงษ์จากวิทยฐานะ หรือกำลังจะได้วิทยะฐานะ โปรดพิจารณาร่วมบุญครั้งนี้ ขอให้บุญหนุนนำส่งให้สำเร็จโดยไว เจริญด้วย ลาภ ยศ สรรเสริญ ปราศจากภิบัติภัยใด ๆ มารบกวน สืบไปเทอญ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น