วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2554

การลงโทษนักเรียน

วันนี้ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้ปกครองนักเรียน ท่านหนึ่ง แจ้งว่ามีครูท่านหนึ่งของเราลงโทษนักเรียน โดยปรับเป็นเงิน ตั้งแต่1 -2 บาท นักเรียนหลายคนถูกปรับเป็นเงิน ถึง 40 บาท ผมฟังแล้วก็รู้สึกตกใจ จึงเรียนผู้ปกครองไปว่าการกระทำเช่นนี้ของครูไม่ถูกต้องอย่างแน่นอน จะรีบดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง และว่ากล่าวตักเตือนครูที่คิดวิธีลงโทษนักเรียนแบบนี้
จึงอยากให้ทุกท่านได้ทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติ ตามระเบียบการลงโทษนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ อย่างเคร่งครัด การลงโทษ โดยการปรับเป็บเงิน ไม่มีอยูในระเบียบ และการทำเช่นนี้ก็ถือเป็นความไม่ถูกต้องอย่างแน่นอน
อีกทั้งขอความร่วมมือกับทุกท่านในเรื่องการลงโทษนักเรียนในปัจจุบันนี้ ให้ใช้วิจารณญาณในการลงโทษนักเรียนให้ดี ไม่ฉะนั้นแล้ว ความประสงค์ดีทั้งหลายที่พวกเราชอบอ้างถึง จะไม่ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนที่ควรเป็น หรือการเฆี่ยนตี หยิก ทึ้ง นักเรียน ทั้งในและนอกร่มผ้า ด้วยวิธีการต่างๆ  จะเป็นการประทุษร้าย หรือทำร้ายร่างกายนักเรียนได้ อย่าเอาการลงโทษ เฆ่ี่ยนตี ของเราสมัยเป็นนักเรียนมาเปรียบเทียบ เพราะยุคสมัยมันเปลี่ยนไป  จึงขอฝากพวกเราทุกคน ได้ยึดกรอบปฏิบัติ ในการลงโทษนักเรียน ให้เหมาะสม และศึกษาระเบียบการลงโทษให้ดี ทั้งนี้เพื่อมุ่งแก้พฤติกรรมที่มีปัญหา และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น