วันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2554

งานวันครู สพป.ชบ.3

การจัดงานวันครู ของ สพป.ชบ.3 คงเป็นที่ทราบของทุกคนแล้วว่าจัดที่หอประชุม ม.เทคโนโลยีราชมงคล บางพระ  หลายท่านคงจะสงสัยว่า โรงเรียนจะมีนโยบายอย่างไรในปีนี้ จึงขอแจ้งให้ทุกท่านทราบเพื่อเตรียมตัวให้ถูกต้องดังนี้
  1. การจัดงานวันครูปีนี้เป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส พระองค์ทรงมีพระชนมายุ 84 พรรษา โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ถวายสมัญญานาม ท่านว่่า พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน
  2. โรงเรียนมีนโยบายให้ครูทุกท่านร่วมงานพิธีในช่วงเช้า 08.30-12.00 น. ในวันดังกล่าวทุกคน เพราะวันนี้เป็น งานของครู งานของพวกเราทุกคน หากเราไม่รู้จักให้เกียรติตนเอง วันหน้าคงไม่มีใครมาให้เกียรติพวกเรา  จึงขอให้ทุกคนได้ไปร่วมให้เกียรติแก่ตนเอง และอาชีพครูของเรา และจะได้ร่วมแสดงความยินดีกับพี่น้องของเราในโรงเรียนที่ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ ทั้ง 3 ท่านได้แก่  คุณครูชื่นสุข คุณครูพรพิณ และคุณครูศิวิมล หากท่านไม่สามารถไปร่วมงานได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ขอความกรุณาแจ้งผอ.ให้ทราบด้วย
  3. ในภาคบ่าย สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูศรีราชา จัดกิจกรรม นันทนาการ ดังนี้
    • ตั้งแต่เวลา 14.00 น. กิจกรรมโยนโบว์ลิ่งที่ BSC โบว์ ถนนศรีราชา- สวนเสือ ปากทางเข้าโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม  ทีมละ 3 คน ค่าสมัครทีมละ 600  บาท โรงเรียนจะจัดการสนับสนุน ให้ 4 ทีม โดยให้แต่ละช่วงชั้นส่งทีมร่วมกิจกรรมช่วงชั้นละ 1  ทีม
    • ตั้งแต่ เวลา 18.00 น. ในวันเดียวกันนี้  เป็นการเลี้ยงสังสรรค์  ที่โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม โรงเรียนจะจองโต๊ะไว้จำนวน 5 โต๊ะ ช่วงชั้นละ 1 โต๊ะ ราคาโต๊ะละ 1600 บาท  จึงขอให้ หน.ชช. สำรวจผู้ร่วมงานด้วยว่าจำนวนโต๊ะที่จองมากหรือน้อยไป ถ้ามากหรือน้อยไปจะได้สั่งลดหรือเพิ่มก่อนวันที่ 14 มกราคม 2554

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น