วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2553

การจัดงานสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2554

วันนี้มีการนำโครงการสานสัมพันธ์วันปีใหม่ของโรงเรียน มาปรึกษาผู้อำนวยการ   จึงรับหลักการในเบื้องต้นและเชิญคณะกรรมการร่วมประชุม ในเวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมเล็ก มีผลการประชุม แจ้งทุกท่านทราบดังนี้
  1. กำหนดจัดงานในวันที่ 29  ธันวาคม 2553 ตั้งแต่ 16.00 น.เป็นต้นไป
  2. ลักษณะของงานก่อนงานเลี้ยง 16.00-18.00 น. จะเป็นการเล่นกีฬากระชับมิตรภาพ ของ 4 ช่วงชั้น ซึ่งแบ่งเป็น 4 สี สีละ 11 คน โดยให้รองสุพรรณ และ จนท.ธุรการ 2 คน ไปเสริมให้ ชช.1  ผอ.และ รองขนิษฐา ไปเสริมกำลังใน ชช.2  ส่วน ชช.3 -4 มีทีมละ 11 คน เท่ากันทุกทีม  จัดการแข่งขัน แชร์บอล ทีมละ 7 คน  ทีมชนะเลิศ มีรางวัล 3000 บาท รองชนะเลิศ 2000 บาท ส่วน ลำดับที่ 3 ไม่มีการชิง จะได้รับรางวัล 1000 บาท
  3. ช่วงงานเลี้ยง จะมีการร้องเพลงของแต่ละช่วงชั้น และเกมส์ ประมาณ 4 เกมส์ มีรางวัลมอบให้ตลอดรายการ
  4. จัดให้มีการมอบรางวัลปีใหม่ของโรงเรียนให้ครูทุกคน  ไม่ขอบอกมูลค่า เพราะไม่อยากให้ร่วมรายการด้วยความโลภ
  5. จัดให้มีการจับรางวัลพิเศษ อีก 10 รางวัล ไม่ขอแจ้งมูลค่ารางวัล เพราะเหตุผลเช่นเดียวกับข้อ 4
  6. จัดให้มีการจับของขวัญที่ครูแต่ละท่านเตรียมมา ตามความสมัครใจ มูลค่า ไม่น้อยกว่า 300 บาท แต่จะมากกว่า เท่าใดไม่จำกัด
  7. ในงานจะเป็นการร่วมสังสรรค์ระหว่างครูและบุคลากรของโรงเรียน และกรรมการสถานศึกษา ทุกคน
นี่เป็นรายละเอียดพอสังเขปซึ่งแจ้งทุกท่านได้ทราบและเตรียมร่วมงาน  จึงหวังว่าจะได้พบทุกท่านในวันงานเลี้ยงสังสรรค์ของพวกเราทุกคน ชาวชมพูเขียว
สำหรับการนมัสการพระครูอาทรพัฒนาภิรม ทางโรงเรียนจะประสานงานขอรับพรจากท่านหลังเปิดเรียนปีหน้า(2554)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น