วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ขอชื่นชมกับนักเรียนคนเก่งของโรงเรียนวัดมโนรม ในงานศิลปหัตถกรมนักเรียน

ผลการประกวดแข่งขันของ นักเรียน ของโรงเรียนวัดมโนรมในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 60 ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 27 ธันวาคม 2553 นักเรียนของเราสร้างผลงานน่าชื่นชมดังนี้
  • แข่งขันเพลงคุณธรรม ระดับประถมศึกษา  ได้แก่ ด.ญ.อรอนงค์  นาคบุตร  ด.ญ.ศิรประภา หงส์โม่ ด.ญ.อัมพร แซ่จ๋าว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ผู้ดูแล ครูวราภรณ์ นาบำรุง   ได้รับรางวัลระดับ เหรียญเงิน
  • แข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง ระดับประถมศึกษา ด.ช.อภินันท์  ชุชิกุล  ได้รับรางวัลระดับ เหรียญเงิน  และ ด.ญ.ธัญชนก  แก้วแตง   ได้รับรางวัลระดับ เหรียญทอง   ผู้ดูแลนักเรียน นายลิ้ม สนทอง
    • วาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  กราฟฟิค โปรแกรม Paint กลุ่มเด็กพิเศษ ด.ช.ณภัทร เจริญยศ ม.1 และ  ด.ช.จีรศักดิ์  ศรสำแดง ป.3 ร่วมเป็นทีมละ 2 คน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง     ผู้ดูแลนักเรียน ครูอโนทัย สงวนวงษ์  ครูสมพิศ  ชินวงศ์ และขอขอบคุณที่ต้องขอความช่วยเหลือให้คุณครูจันทนา กิติเวชานนท์  เป็นผู้พานักเรียนจากโรงเรียนไปร่วมแข่งขันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยรถของตนเอง ทำให้ประหยัดและสะดวกกว่าการเช่ารถตู้โดยสารไม่น้อย  
  • ขอชื่นชม ในความสามารถของนักเรียน และ คุณครูที่ดูแลฝึกซ้อม ตลอดจน ขอบคุณครอบครัวของนักเรียนที่ช่วยกันสนับสนุน
  • คุณครูทุกท่านสามารถติดตามผลการแข่งนันที่  http://data1.ay60.net/   หรือ   http://data4.ay60.net/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น