วันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2553

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 60 ที่อยุธยา

จากการประชุมที่ สพป.ชบ. 3 ครูท่านใดสนใจเรื่องของการประกวดแข่งขันทางวิชาการสามารถติดตามข่าว รายละเอียดการจัดงานต่าง ๆ ได้ที่ http://www.ay60.net/   สำหรับในส่วนของโรงเรียนวัดมโนรมได้ให้คุณครูนภัสสร วิชาการโรงเรียนไปกรอกข้อมูลในส่วนที่โรงเรียนจะเป็นตัวแทนการแข่งขัน  ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมในกลุ่มสาระศิลปศึกษา 2 รายการ ได้แก่ ร้องเพลงลูกทุ่ง ระดับ ป.4-6 ทั้งชายหญิง และเด็กพิเศษ อีก 3 รายการ  ในส่วนนี้โรงเรียนพร้อใให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อย่างเต็มที่   และในส่วนของนิทรรศการของเขต ปรากฎว่า โรงเรียนวัดสุทธาวาท  บางละมุ่งซึ่งเพิ่งผ่านการประเมินโรงเรียนในฝัน รอบที่ 3 ไปหมาด ๆ  ได้รับความไว้วางใจให้เอาผลงานไปแสดงในงาน  พวกเราควรแสดงความชื่นชมกับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ของที่นี่ที่รับงานใหญ่ครั้งนี้

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ9 กุมภาพันธ์ 2554 12:26

    รับสมัครครูสอนพิเศษ ระดับปฐมถึงมัธยม
    วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาตร์ คณิตศาตร์ ด่วน สนใจติดต่อ ครูเกด โทร.0-819944809

    ตอบลบ