วันอังคารที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2553

วันนี้มีอะไรบ้าง

การประชุมของคณะกรรมการจัดงานคริสต์มาศ  วันที่  21  ธันวาคม 2553
1. กลุ่มสาระภาษาอังกฤษเสนอโครงการจัดงานวันคริสต์มาศ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้วัฒนธรรม ทางศาสนาคริสต์บ้างถ้าครูที่สอนสาระสังคมศึกษาจะได้ปูพื้นความรู้ต่าง ๆ ให้นักเรียนก็น่าจะดีมาก หรือจะบูรณาการให้สัมพันธ์กับสระต่าง ๆ ก็จะป็นประโยชน์กับนักเรียน  รูปแบบของกิจกรรมก็จะมีการร้องเพลง Jingle Bell ตอบปัญหาชิงรางวัล แสดงละครภาษาอังกฤษ ประกวดซานต้า แซนตี้ กิจกรรมทำการ์ดอวยพร ดนตรี มโนรมแบน(ครูลิ้มมิวสิค)  เป็นต้น
2. การส่งครูสมพร นิสับสุข ไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม  ซึ่งกำหนดให้เดินทางในวันที่ 23 ธันวาคม 2553  กำหนดฤกษ์ออกเดินทางจากโรงเรียน 12.39 น. (ฤกษ์นี้กำหนดเอง เพราะคำว่าเที่ยง หมายถึงตรง ไม่เอนไม่เอียง ก็ถือว่า เวลาเที่ยงจึงเป็นเวลาดี ส่วน 39 นาที คือให้มีเลขก้าว แสดงถึงความก้าวหน้าต่อไป)   สำหรับงานนี้ในช่วงเช้า จะมีการมอบของที่ระลึกที่หน้าเสาธง หลังเคารพธงชาติ เพื่อนพี่น้องที่จะมอบของที่ระลึกให้ในนามช่วงชั้น หรือส่วนตัว ก็จะได้ถือโอกาสมอบกันในตอนเช้าวันนี้ ส่วนในช่วงเที่ยงที่จะร่วมเดินทางไปส่ง ขอให้หัวหน้าช่วงชั้นช่วยดูแลตามความเหมาะสม อย่าให้เกิดความเสียหายต่อการดูแลนักเรียนที่โรงเรียน  และจะไปกันจำนวนเท่าใดขอให้แจ้งผอ.ทราบหน่อย  ไม่มีกฎเกณฑ์อะไรต้องบอก แต่ใช้จิตสำนึกของครูในการพิจารณา และผอ.จะขอเดินทางไปส่งด้วยนะครับ
3. เรื่องการได้รับบริจาคหนังสือสวดมนต์ จากครอบครัวโยธี ซึ่งมีลูกเรียนอยู่ ป.4/1 นำหรังสือสวดมนต์สำหรับนักเรียนเล่มสีเหลือง เล็กกระทัดรัดเหมาะสำหรับพกพา เนื้อหาภายในเป็นบทสวดมนต์สำหรับนักเรียน ได้มอบให้แจกนักเรียนทุกคน ขอพวกเราช่วยอนุมโทนา (แปลว่ายินดี แสดงความยินดี พลอยชื่นชม)
4. การรับการประเมินกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน   ในวันที่  23  ธันวาคม 2553 เวลา 10.00 น. สืบเนื่องจากโรงเรียนเราได้คัดเลือกจาก สพป.ชบ.3 ให้เป็นโรงเรียนแกนนำการจัดกิจกรรมสหกรณ์ และได้มีการฝึกอบรมครูผู้ดูแลกิจกรรม ตั้งแต่ต้นปี (คุณครูชื่นสุข และ คุณครูจันทนา)   ขณะนี้ผ่านไปครึ่งปีแล้ว คณะกรรมการประเมินสหกรณ์ระดับจังหวัดจึงสอบถามความสมัครใจในการเข้ารับการประเมิน  ซึ่งผมเห็นว่าเมื่อเรามีโอกาสแสดงศักยภาพของโรงเรียน ครู และนักเรียนแล้ว เราก็ไม่ควรจะปล่อยไปเปล่า ๆ หากไม่รับการประเมินในครั้งนี้  เราก็ไม่มีตัวแร่งที่จะทำให้งานมีค่าเพิ่ม หรือมีมูลค่าเพิ่ม จึงแจ้งกับคณะทำงานว่าเราควรที่จะส่งโครงการสหกรณ์เพื่อรับการประเมิน เพื่อวัดผลตัวเอง  ตั้งแต่ตัดสินใจวันนั้น (8 ธันวาคม 53) จนถึงวันนี้ (21 ธันวาคม 53)   ก็ตอบกับตัวเองได้ทันทีว่าดีแล้ว ถูกต้องแล้วที่ตัดสินใจเช่นนี้  เนื่องจากว่า ไว้วางใจให้กับคนทำงานที่ถูกคน เพราะหัวหน้าโครงการสหกรณ์เริ่มทำงานทันทีที่ผมตัดสินใจส่งโครงการเข้าประเมิน  จะสังเกตุว่าผมไม่ได้ใช้คำว่าประกวดนะครับ  เพราะปัจจุบันการประเมินคือการเอามาตรฐานด้านต่าง ๆ เข้ามาจับ เช่นเดียวกับการประเมินคุณภาพภายนอกของสมศ.  การประเมินเพื่อประกันคุณภาพของโรงเรียน ฉะนั้นงานนี้จึงเป็นการยกระดับงานสหกรณ์ของโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน  และไม่ได้แข่งขันกับใคร โรงเรียนใด แต่เป้าหมายคือ โรงเรียนวัดมโนรม มีการดำเนินการกิจกรรมการเรียนดารสอนด้านสหกรณืได้มาตรฐาน
5. การรับการประเมินกิจกรรมในโครงการ 5 ส.  โครงการนี้ ปตท. กำหนดวันเข้าประเมิน ในวันที่ 13 มกราคม 2554 โครงการนี้ก็เช่นเดียวกันกับโครงการสหกรณ์  ตามที่ผมได้ประกาศความมุ่งมั่นที่จะเอาจริง และให้ความสำคัญกับโครงการนี้เป็นอย่างมาก  เป็นการยกระดับมาตรฐาน 5 ส.ของโรงเรียนเช่นกัน  เป้าหมายของเราคือมาตรฐานระดับดีมาก ไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ว่ามีโรงเรียนขนาดใหญ่ 10 โรงเรียนแล้วเราได้ยอดเยี่ยมอันดับที่ 1  เราอาจจะอยู่ในระดับที่ 10 แต่เรามีมาตรฐานในระดับดีมาก นี่คือสิ่งที่อยขากให้ทุกท่านมุ่งหวัง และในการเตรียมการนี้โรงเรียนจึงกำหนดจัดกิจกรรม BigCleaning Day ในวันที่ 10 มกราคม 2544
6. การรับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 5 อัตรา ขณะนี้ตามประกาศโรงเรียนเริ่มดำเนินการรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันที่ 21 - 22 ธันวาคม 53 และจะยืดเวลารับสมัคร ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2553  คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง โดยเฉพาะกรรมการออกข้อสอบ จะเรียกเก็บตัวในวันที่  27 ธันวาคม 2553 เวลา 13.00 น. จนถึงเวลาที่ส่งข้อสอบถึงห้องสอบ ในเวลา 09.00 น. วันที่ 28 ธันวาคม 2553 ประกาศผลวันที่ 29 ธันวาคม 53 และทำสัญญาในวันที่ 30 ธันวาคม 2553  เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 4 มกราคม 2554 ให้ทำสัญญา 9 เดือน 28 วัน ( 4 ม.ค.-30 ก.ย.54)
7. การพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาทั้งระบบ  สืบเนื่องจาก สพฐ.มีนโยบาย การเบิกจ่ายเงิน SP2 ในในโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ ให้เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2553 สพป.ชบ.3 ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา  จัดการพัฒนาครูและผู้บริหารฯ ทั้งระบบ ในวันที่ 25 ธันวาคม 53 ที่ ม.บูรพา  รายชื่อครูที่เข้าอบรมให้ขอดูที่ฝ่ายธุรการ และเวียนหนังสือให้ทราบ
8. การจัดงานวันครู ประจำปี 2554  มีมติที่ประชุมผู้บริหารโรงเรียนครั้งล่าสุด ให้มีการกำหนดการจัดงานรวมกันทั้งแขตในภาคเช้า และแยกกิจกรรมสันทนาการในภาคบ่ายตามเขตอำเภอ  ขณะนี้ยังไม่มีการกำหนดสถานที่ในภาคเช้า และกิจกรรมในภาคบ่าย คงต้องรอให้มีการประชุมร่วมกันของประธานกลุ่มก่อน (คิดว่าเช่นนั้น)
9. การจัดงานวันเด็กประจำปี 2544 ของโรงเรียน ได้กำหนดจัด ในวันศุกร์ที่ 7  มกราคม 2554 ขณะนี้ได้ดำเนินการออกหนังสือเพื่อขอความสนับสนุน และเชิญผู้มีเกียรติจากหลาย ๆ องค์กรเข้ามามีส่วนให้การสนับสนุน ซึ่งจะเริ่มออกหนังสือเชิญภายในสัปดาห์นี้
10. การร่วมงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 60 ที่อยุธยา ตอนนี้ไม่มีรายละเอียดในมือนะครับ แต่ได้รับทราบรายละเอียดจากวิชาการโรงเรียน ได้รวบรวมให้ตั้งแต่เช้าแล้ว  แจ้งการดำเนินการดังนี้ รายการแข่งขันวันที่ 27 ธันวาคม  มี 4 รายการ นักเรียนร่วมกิจกรรม 7 คน  ครูผู้ควบคุม 4 คน เห็นสมควรให้จัดเช่าเหมารถตู้ 1 คัน รายการวันที่ 28 - 29  ธันวาคม ได้ขอความอนุเคราะห์ให้คุณครูจันทนา กิติเวชานนท์ ช่วยรับส่งนักเรียนอีกสองวัน ทั้งนี้ได้ประสานงานและได้รับความอนุเคราะห์แล้ว จึงขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วย ส่วนรายละอียดอื่น ๆ จำนำมาแก้ไขให้ทราบต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น