วันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2553

เรื่องที่ไม่จำเป็นต้องพิจารณามากก็ไม่ต้องประชุมก็ได้

วันนี้มีหนังสือเวียนแจ้งให้ครูในโรงเรียนทราบถึงการเลื่อนประชุมข้าราชการครูในโรงเรียน  แต่ให้คุณครูทั้งหลายเข้าไปติดตามข่าวใน Blog ของโรงเรียนแทน  เพราะผมคิดว่า ถ้าไม่มีเรื่องราวที่ต้องขอความเห็นหรือมติที่ประชุม แต่เป็นเรื่องที่แจ้งให้ทราบและสามารถสั่งการเป็นลายลักษณ์อักษร ก็สามรถใช้หนังสือเวียน ก็ได้ แต่หากจะใหช้หนังสือเวียนบ่อย ๆ กับครู ประมาณ ครึ่งร้อย ก็ต้องใช้กระดาษ และเวลามาก จึงจำเป็นที่จะต้องให้คุณครูทุกคนให้ความสำคัญกับการใช้ ความเจริญด้าน ICT  ให้ทุกท่านหันมาใช้ Blog ของโรงเรียนเป็นช่องทางสื่อสาร ข่าวสารในโรงเรียน และ ใช้ Email ให้คล่องแคล่ว เปรียบเสมือน ไดอารี่ประจำตัว  เชื่อว่าคุณครูทุกท่านจะปรับตัวได้ทันนะครับ
email:srimanorom@gmail.com
website http://school.obec.go.th/srimanorom/
blog โรงเรียน  http://srimanorom.blogspot.com/

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ4 มีนาคม 2555 17:10

    อยากไปเที่ยวที่ไกลๆจังเลย

    ตอบลบ