วันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2553

มาใช้ Blog เพื่อการสื่อสารในโรงเรียนกันดีกว่า

เพื่อนครูที่เคารพรักทุกท่าน
ผมมีความคิดว่าเรามาทดลองใช้ Blog  เพื่อการสื่อสารในโรงเรียน ในเรื่องที่เป็นราชการปรือเรื่องที่ต้องการบอกเล่า ถ่ายทอดคำสั่ง หรือ พูดคุยกันเพื่อพัฒนางานในโรงเรียน ก็น่าจะดีเหมือนกัน เลยถือโอกาสนี้ให้ เพื่อนครูในโรงเรียนได้เข้ามาใช้ Blog ของโรงเรียนวัดมโนรม ซึ่งใช้ชื่อ  http://srimanorom.blogspot.com  ทุกคนก็สามารถที่จะเข้ามาดูข่าวสารเกี่ยวกับงานโรงเรียน เช่น วาระการประชุม  เรื่องแจ้งให้ทราบ(บอกเล่าเก้าสิบ)  เรื่องเกี่ยวกับงานบางเรื่องที่จำเป็นที่ต้องประสานงานกันภายในโรงเรียน  จึงต้องการที่จะใช้ช่องทางนี้เป็นที่ติดต่อสื่อสาร ระหว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนกับคุณครูทุกท่านในโรงเรียน  ซึ่งทุกท่านจะสามารถเข้ามายัง BLOG นี้ จากหน้า Website ของโรงเรียน หรือ พิมพ์ชื่อ http://srimanorom.blogspot.com  ที่ AddressBar โดยตรง  และหากมีข้อสงสัยไม่ชัดเจนเรื่องใดก็สามารถ เขียนข้อความเพิ่มเติมได้ในช่องแสดงความคิดเห็น  และถ้าเป็นเรื่องที่สำคัญ จะได้ขอความร่วมมือท่านได้ลงข้อความในช่องความคิดเห็นว่ารับทราบแล้ว พร้อมแสดงชื่อจริงไว้ด้วย จึงจะขอใช้ช่องทางนี้เป็นช่องทางติดต่อสื่อสารของผู้อำนวยการโรงเรียนกับคุณครูทุกท่านด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น