วันอังคารที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ลักษณะครูที่นักเรียนชอบสวัสดีครับ เรื่องราวของวันนี้  ก็เกิดจากการประมวล ภาพประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เห็นกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันในชีวิตของครู  แต่ถ้าเรามาคิดวิเคราะห์ แยกแยะ คิดเชื่อมโยง  สำหรับการจัดการเรียนการสอน การแก้พฤติกรรมต่าง ๆ สำหรับนักเรียน  จะเห็นได้ว่า บางปัญหาที่เหมือนกับเป็นปัญหาโลกแตก  ไม่มีทางแก้ไข ที่จริงแล้วเราอาจจะไม่ต้องใช้ทฤษฎีอะไรมากมาย แต่ขอใช้ จิตวิทยาพื้นฐานง่าย ๆ เพียงคำว่า รู้เรา รู้เขา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง  และหลักการง่าย ๆ คือ ก่อนที่เราจะเปลี่ยน หรือพัฒนาใคร เราก็ควรที่จะเปลี่ยน หรือพัฒนาตัวเองเสียก่อน  วันนี้ผมจึงคิดว่า ถ้าเราเป็นครูที่ได้ใจเด็ก เด็กชอบ เด็กศรัทธา เด็กเชื่อมั่น ในตัวครูแล้ว เรื่องของการพัฒนาเด็กนักเรียน หรือการแก้ปัญหาต่าง ๆ  ที่ยากแสนยากจะง่ายทันที  นั่นคือ ยึดหลักการสอนด้วยใจ( Teacher Mind)  ผมจึงเก็บบทความนี้ ซึ่งมีผู้เขียนไว้ ว่า นักเรียนชอบครูแบบไหน และถ้าครูมีบุคลิกโดยรวมลักษณะนี้  นักเรียนคงเรียนอย่างมีความสุข ส่วนการจะพัฒนา ปรับปรุง ยกระดับเรื่องใดๆ ต่อไปคงไม่ใช่เรื่องยาก จึงเก็บมาฝากให้ได้นำไปใช้ดูนะครับ

1.   มีความเป็นกันเอง เมื่อสอบถามนักเรียน เกือบจะทุกคนชอบครูที่มีความเป็นกันเอง ให้ความสนิทสนมกับนักเรียนเหมือนญาติผู้ใหญ่คนหนึ่ง(แต่ไม่ใช่เพื่อนนะ) ความเป็นกันเองจะทำให้นักเรียนกล้าซักถามเมื่อมีปัญหา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเรียนหรือปัญหาส่วนตัว ทำให้มีส่วนช่วยเหลือนักเรียนได้มาก

2.   มีใบหน้ายิ้มแย้ม ไม่เครียด มีอารมณ์ขันบ้าง จะทำให้นักเรียนรู้สึกสบายใจ โดยเฉพาะธรรมชาติของวิชาที่ยากอยู่แล้วเช่นคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ หรือภาษาอังกฤษ เป็นต้น ครูที่มีอารมณ์ขัน ใบหน้ายิ้มแย้มจะช่วยลดความยากของวิชาไปได้มาก ทำให้นักเรียนอยากฟัง อยากติดตาม และอยากเรียน

3.   อุทิศตนและเสียสละเวลาเพื่อศิษย์ ลักษณะในข้อนี้แทบจะเรียกได้ว่าเป็นหัวใจของครูเลยทีเดียว ด้วยความแตกต่างระหว่างบุคคลทำให้นักเรียนแต่ละคนเรียนรู้ได้ไม่เท่ากันในเวลาเรียนปกติ แต่ถ้าครูมีเวลาให้เขาเพิ่มขึ้นก็จะทำให้สามารถเรียนทันคนอื่นได้ นักเรียนจึงชอบครูที่เสียสละเวลาให้กับเขา ซึ่งบางคนต้องการมากกว่าคนอื่น เราอาจแบ่งเวลาที่เป็นความสุขสบายส่วนตัว เช่นในช่วงพักกลางวันให้กับนักเรียนเหล่านี้บ้าง ครูบางคนให้เวลาหลังเลิกเรียนอีกช่วงหนึ่ง ช่างน่านิยมยกย่องจริง ๆ

4.   มีความเมตตาต่อศิษย์ และมีความยุติธรรมเอาใจใส่ทุกคนโดยไม่ลำเอียง ลักษณะในข้อนี้ทำให้คิดย้อนหลังไปในอดีตที่เรายังเป็นนักเรียน บางคนมีประสบการณ์อันเลวร้ายที่พบครูขาดความยุติธรรม ทำโทษนักเรียนทั้งห้องเพราะนักเรียนในห้องเพียงคนเดียวทำผิดแล้วไม่ยอมรับผิด หรือมาโรงเรียนทันเวลาสม่ำเสมอ แล้วถูกตัดผม(ที่ครูคิดว่ายาวแล้ว)ในแถว ฯลฯ นักเรียนยังเป็นเด็กเล็กอยู่ย่อมต้องทำผิดพลาดบ้างเป็นธรรมดา ถ้าครูมีความเมตตาอยู่ในหัวใจ และให้อภัยในความผิดพลาดของนักเรียนได้เสมอ ก็จะสมดั่งที่สังคมยกย่องให้เป็นพรหมของศิษย์

5.   มีวิธีการสอนดี เข้าใจง่าย และคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ลักษณะในข้อนี้ชัดเจนอยู่ในตัวแล้ว เรามีใบประกอบวิชาชีพครูที่มีเกียรติ ได้ผ่านการศึกษาอบรมจากสถาบันระดับสูง ได้เรียนรู้วิธีการสอน ได้ฝึกประสบการณ์สอน ซึ่งวิชาชีพอื่นไม่มี มีความเข้าใจจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นเป็นอย่างดี

6.   แม่นยำในเนื้อหาวิชา มีความมั่นใจ และมีความทันสมัยอยู่เสมอ นักเรียนชอบครูที่มีความรู้ดี โดยเฉพาะในวิชาที่สอน ถ้าเป็นวิชาเอกที่ครูเรียนมาคงจะไม่มีปัญหาอะไรมาก แต่ถ้าต้องสอนในวิชาที่ไม่ถนัดก็อาจจะต้องเตรียมการสอนมากหน่อย เพราะไม่ว่าจะสอนระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา ก็เป็นเรื่องที่ครูเคยเรียนมาแล้ว ใช้เวลาทบทวนทำความเข้าใจสักระยะหนึ่งก็คงสอนได้ไม่ยากนัก และที่สำคัญควรปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้ทันสมัยเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ไม่ควรใช้แผนการสอนที่เคยสอนมาเมื่อ 5 ปีที่แล้วในวันนี้อีกโดยไม่มีการปรับปรุงเนื้อหาหรือวิธีการใหม่ ๆ เลย

ไม่ยากเลยที่จะทำให้นักเรียนชอบใช่ไหมครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น